Skierniewice

Mapa (Plan Miasta)

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miasta Skierniewice (UM)
  • 96-100 Skierniewice
  • Rynek 1
  • Tel.: +48 46 834-51-00
  • www.skierniewice.net.pl
  • E-mail: sekretariat@um.skierniewice.pl
 • Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
  • 96-100 Skierniewice
  • ul. Konstytucji 3-go Maja 6
  • Tel.: +48 46 833-46-37
  • www.powiat.skierniewice.pl
  • E-mail: sekretarz@powiat.skierniewice.pl
 • Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach (PUP)
  • 96-100 Skierniewice
  • Al. Niepodległości 7
  • Tel./fax: +48 46 833-61-82
  • E-mail: info@pupskierniewice.pl
 • Miejski Zakład Komunikacji (MZK)
 • Polskie Koleje Państwowe - Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PKP)
  • 96-100 Skierniewice
  • ul. Dworcowa 1
  • Tel.: +48 46 834-04-60
 • Kino "Polonez"
  • 96-100 Skierniewice
  • ul. Wita Stwosza 2/4
  • Tel./fax: +48 46 833-44-89
  • E-mail: mokpolonez@poczta.onet.pl
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD)
  • 96-100 Skierniewice
  • ul. Stanisława Kaczyńskiego 7
  • Tel.: +48 46 832-50-47 (sekretariat)
  • www.skierniewice.word.pl
  • E-mail: firma@skierniewice.word.pl
 • Miejski Klub Sportowy "Unia" Skierniewice (MKS)
  • 96-100 Skierniewice
  • ul. Sobieskiego 81
  • Tel./fax: +48 46 834-93-72
  • www.uniaskierniewice.com
  • E-mail: webmaster@uniaskierniewice.com
 • Bank Spółdzielczy (BS)
  • 96-100 Skierniewice
  • ul. Reymonta 25
  • Tel.: +48 46 834-48-00 (sekretariat)
  • www.skierniewice.bs.net.pl
  • E-mail: bs-skierniewice@banki.softnet.com.pl
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach (PWSZ)
  • 96-100 Skierniewice
  • ul. Batorego 64c
  • Tel.: +48 46 834-40-00
  • www.pwsz.skierniewice.pl
  • E-mail: dziekanat@pwsz.skierniewice.pl
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach (WSEH)
  • 96-100 Skierniewice
  • ul. Mazowiecka 1b
  • Tel./fax: +48 46 832-11-61
  • www.wsehsk.home.pl
  • E-mail: informacja@wsehsk.home.pl
 • "Kwiat" Skierniewic - Miasto Pięknych Dziewcząt (wybory miss)
 • Restauracja "Alhanbra"
  • 96-100 Skierniewice
  • ul. Reymonta 33
  • Godziny otwarcia: 12-22
  • Tel./fax: +48 46 832-35-32
  • www.alhambra-sk.com

O Skierniewicach

Miasto w województwie łódzkim, w powiecie grodzkim, na Równinie Łowickó-Błońskiej, nad Skierniewką, w pobliżu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego; siedziba powiatu skierniewickiego. 49 tysiące mieszkańców (2005).

Znany na świecie ośrodek naukowo-badawczy z Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytutem Warzywnictwa. Rozwinięty przemysł elektromaszynowy (zakłady transformatorów radiowych, urządzeń odlewniczych, odpylających i wentylacyjnych, rdzeni magnetycznych), spożywczy (mleczarnia, proszkownia mleka, zamrażalnia owoców i warzyw), odzieżowy i skórzany; huta szkła opakowaniowego, fabryka paneli okiennych. Duży węzeł komunikacyjny (droga krajowa Łowicz-Huta Zawadzka, linie kolejowe Warszawa-Katowice, Siedlce-Łowicz, towarowa do Łukowa z licznymi torami rozrządowymi i postojowymi w obrębie Siedlec).

Ośrodek oświatowy; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna; wiele obiektów sportowych, w tym nowoczesna pływalnia miejska, pełnowymiarowy tor regatowy na zalewie Zadębie; domy kultury (Estrada Dziecięca "Wiercipięty", Akademia Tańca "4-20", Teatr Realistyczny, Studio Tańca "CM" i inne), Izba Historii Skierniewic, galerie, w tym Biuro Wystaw Artystycznych; wśród wielu imprez najważniejszą jest Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw, któremu towarzyszą Targi Ogrodniczo-Rolne; współpraca partnerska z niemieckim miastem Ger i francuskim Chatelaillon.

Większość zabytkowej zabudowy skupia się w centrum miasta, tworząc 2 odrębne w charakterze zespoły: rynek z ratuszem i przyległymi blokami mieszkalno-usługowymi oraz zespół pałacowo-parkowy dawnej rezydencji arcybiskupów; poza centrum dominuje współczesna zabudowa blokowa i willowa, na peryferiach także zabudowa wiejska. W krajobrazie Skierniewic wyróżniają się też rozległe obszary koszar położonych na południu oraz duże powierzchnie doświadczalnych sadów i ogrodów (ok. 100 ha).

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia Miasta

W XIV w. osada targowa, własność arcybiskupów gnieźnieńskich, do końca XVIII w. ośrodek ich dóbr (od XVII w. rezydencja) oraz sądów arcybiskupich; prawa miejskie 1457; ośrodek rzemieślniczo-handlowy i usługowy; w 2. połowie XVIII w. powstało kilka manufaktur sukiennicach. Od 1793 w zaborze praskim (Skierniewice przeszły na własność państwa), od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w zaborze rosyjskim (Królestwo Polskie); od 1822 zarząd dóbr księstwa łowickiego, od 1831 jedna z carskich rezydencji (1884 zjazd 3 cesarzy: Niemiec, Austro-Węgier i Rosji); w XIX w. niewielki ośrodek sukienniczy; od 1845 połączenie kolejowe; w 2. połowie XIX w. rozwój drobnego przemysłu. W 1905 strajk szkolny, 1915 zniszczone podczas rosyjsko-niemieckich walk pozycyjnych nad Rawką. W 1920 pałac i folwark przejęła SGGW na gospodarstwo doświadczalne; nastąpił rozwój miasta, m.in. 1922 powstała fabryka narzędzi rolniczych.

W czasie okupacji niemieckiej, IX-XII 1939 obóz przejściowy dla jeńców polskich, 1944-45 obóz pracy przymusowej (kilka tysięcy więźniów); 1940-41 getto (około 6,9 tysiąca osób wywiezionych do getta w Warszawie); ośrodek konspiracji AK; 1945-48 obóz odosobnienia dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce. W 1867-1975 i od 1999 miasto powiatowe, 1975-98 stolica województwa; przyłączono okoliczne tereny, m.in. część wsi Skierniewka Prawa.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Turystyka i zabytki

Skierniewice od czasów średniowieczna były własnością arcybiskupów gnieźnieńskich. Tutaj mieściła się ich letnia rezydencja, a na początku XVIII stulecia powstał barokowy pałac. Później wielokrotnie przebudowywany, klasycystyczną formę dawny prymasowski pałac zyskał w 2. połowie XIX w. W tymże stuleciu pałac był rezydencją napoleońskiego marszałka Davouta, wielkiego księcia Konstantego czy wreszcie carów Mikołaja I i Aleksandra. W 1884 gościł zjazd 5 cesarzy państw zaborczych, umacniających tu swe przymierze. Po II wojnie w pałacu (przywróconym do barokowych kształtów) o niezniszczonych oryginalnych wnętrzach umieszczono Instytut Warzywnictwa. W przylegającym do pałacu parku zachowały się ponadto: willa "Aleksandria" - XIX-wieczny pałacyk myśliwski, trzy oficyny pałacowe, powozownia i inne pomieszczenia gospodarcze. Najstarsze skierniewickie kościoły powstały dzięki hojności prymasów. Należą do ich barokowy kościół św. Stanisława (cmentarny) z 1720 i klasycystyczny kościół św. Jakuba z 1781. Kościół garnizonowy to dawna cerkiew, wzniesiona w początkach XX w. dla stojących w pobliskich koszarach żołnierzy carskich. W XVIII-wiecznym dworku modrzewiowym (dziś Izba Historii Skierniewic) mieszkała Konstancja Gładkowska, muza Chopina. Uwagę zwracają tez neorenesansowy ratusz i budynek dworca, wystawiony specjalnie na przyjazd 3 cesarzy. W Skierniewicach, znanych jako centrum badań nad uprawami ogrodniczymi, we wrześniu dobywa się dwudniowe Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. W listopadzie miasto gości Festiwal Muzyki Romantycznej, a w lecie Muzyki Organowej i Kameralnej.

Zabytki:

Źródła:
 1. Atrakcje Turystyczne Polski, pod red. Moniki Karolczuk-Kędzierskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2006
 2. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Skierniewice w liczbach

Powierzchnia miasta 32,9 km2 (3 289 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 48 761
Liczba urodzeń w 2006 roku 503
Liczba zgonów w 2006 roku 424
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 465
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 590
Ilość osób, które pracują 13 042
Bezrobocie: liczba bezrobotnych mieszkańców 1 893
Ilość książek w miejskich bibliotekach 217 883 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 96 (o średniej powierzchni 141,3 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 107
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) działających na terenie miasta 4 897
Dochody miasta (gminy) 125 124 844,61 zł
Wydatki miasta (gminy) 136 555 068,34 zł
Średnia pensja w Skierniewicach 2 111,22 zł (co stanowi 80,1% średniej krajowej)
Ilość samochodów osobowych w mieście 14 385
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tysięcy mieszkańców 16,2
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl